Selecteer een pagina

Privacyverklaring de 3 Juffen

De 3 Juffen, gevestigd te Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens die we verwerken: de 3 Juffen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan de 3 Juffen (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • –  Voor- en achternaam;
 • –  Adresgegevens;
 • –  Telefoonnummer;
 • –  E-mailadres;
 • –  IP-adres;
 • –  Overige gegevens die je actief verstrekt door bijv. een profiel aan te maken op onze website;
 • –  Locatiegegevens;
 • –  Gegevens over je activiteiten op mijn website;
 • –  Gegevens over je surfgedrag op andere websites;
 • –  Lijst met contactgegevens van je via een app;
 • –  Internetbrowser en apparaat type;
 • –  Bankrekeningnummer;
 • De manier waarop we gegevens verzamelen:

 • de 3 Juffen verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het aanvragen van een gift, het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten, het aanmelden voor cursussen of iets dergelijks of tijdens mondelinge gesprekken en/of e-mailcontact. De 3 Juffen verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door jou is gegeven, een overeenkomst die je met de 3 Juffen hebt gesloten of op grond van een wettelijke plicht.

Met welk doel we persoonsgegevens verwerken:

De 3 Juffen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • –  Om je betaling af te kunnen handelen;
 • –  Om aan je een nieuwsbrief en/of reclame te zenden;
 • –  Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • –  Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • –  Om je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken;
 • –  Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
 • –  Om je bezoekersgedrag te analyseren.

 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:De 3 Juffen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar.

 • Delen van persoonsgegevens met derden:

  De 3 Juffen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit de 3 Juffen een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De 3 Juffen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

  de 3 Juffen gebruikt mogelijk functionele, technische en tracking cookies.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

  De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • –  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
  –  Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de 3 Juffen;
 • –  Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij de 3 Juffen een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die de 3 Juffen van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@de3juffen.nl. De 3 Juffen reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen:

De 3 Juffen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@de3juffen.nl.

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This