Selecteer een pagina

Aanbod & Tarieven

onze werkwijze

l

Intake

Voorafgaand aan de bijles vindt er een intake plaats met ouder(s), kind en een van onze 3 Juffen. We bespreken waar we de focus op leggen tijdens de komende lessen.

Plan van aanpak

Na de intake kunnen wij inschatten of wij een individuele plek of groepsplek hebben. In overleg bespreken we op welke dag en tijdstip dit zal zijn. De bijlessen vinden wekelijks plaats.

Lessen volgen

Lessen zijn er voor langere tijd of kortere tijd (bijvoorbeeld wekelijks/tien keer). De lessen worden in groepsverband (max. 4 leerlingen) of individueel gegeven.

ons aanbod

In de klas lukt het niet altijd om kinderen extra te ondersteunen. Wij springen daar op in door het op maat aanbieden van hulp voor de basisvakken (denk aan rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen). 
Ook weten wij uit ervaring dat kinderen niet altijd toekomen aan al het werk in de klas. Er kan daarom ook gewerkt worden aan concentratie, taakgerichtheid en planning.
Naast ons reguliere aanbod van bijles bieden we nog extra klassen aan:

Summerschool

Als juffen merken wij vaak dat in 6 weken zomervakantie veel leerstof vervaagt. Daarom bieden wij in de laatste 2 weken van de zomervakantie Summerschool aan, waarin wij de belangrijkste leerstof herhalen. Zo gaan kinderen met een zeker gevoel het nieuwe schooljaar in.
Summerschool wordt aangeboden in een groep van maximaal 5 kinderen per leerkracht. De cursus wordt aangeboden van 10:00 uur tot 13:00 uur en van 13:30 uur tot 16:00 uur in de zomervakantie.

i

Huiswerkklas

Op de middelbare school krijg je dagelijks huiswerk. Veel kinderen vinden het lastig om hier zelf een goede planning voor te maken. In de huiswerkklas maak je met de leerkracht een planning. We bekijken samen wat je moet leren en maken, leerwerk wordt overhoord, we vinken af wat gedaan is en sturen de ouders hier een overzicht van. Schrijf je in voor onze huiswerkklas want op deze manier: 

 • Ben je voor het eten klaar met je huiswerk
 • Ga je met een relaxed gevoel naar huis
 • Heb je in het weekend geen stress over je huiswerk
 • Leer je strategieën om goed te leren en te plannen
 • Ga je fluitend het schooljaar door! 

Na de zomervakantie starten wij met de huiswerkklas. Deze wordt 3 keer per week aangeboden:

 • maandag 14:30 – 13:30
 • woensdag 14:30 – 18:30
 • zaterdag 14:00 – 18:00 

Springschool

In mei worden de laatste cito’s van het jaar afgenomen en tijdens de springschool oefenen we hierdoor de vraagstelling en categorieën die hierbij aan bod komen. De curus wordt aangeboden van 10:00 uur tot 13:00 uurCito’s worden niet één, maar twee keer per jaar afgenomen. De M (midden) toetsen eind januari/ begin februari en de E (eind) toetsen eind mei/begin juni. Tijdens de Springschool oefenen we de vraagstelling en de categorieën die bij de E-toetsen aan bod komen.  

Winterschool

In januari begint op alle scholen de cito-periode. Wij merken in de klas dat dit voor veel kinderen een stressvolle periode is. Tijdens de Winterschool oefenen wij de vraagstelling van cito en de categorieën die aan bod komen.
De cursus wordt aangeboden van 10:00 uur tot 13:00 uur en van 13:30 uur tot 16:30 uur in de kerstvakantie.

y

HB-klas

Hoogbegaafdheid is een beladen en complex begrip, zonder eenduidige definitie. Dit maakt het signaleren en begeleiden van deze kinderen een uitdaging. Een van de meest bekende kenmerken is een groot cognitief vermogen, maar dit is maar één van de aspecten.

Wat even belangrijk is, is hun grote gevoeligheid en intense belevingswereld. Hierbij hoort ook een rijke fantasie, creativiteit, zintuiglijke prikkelbaarheid en fysieke energie. Daarnaast is het hoog bewustzijn een essentieel innerlijk aspect bij deze kinderen. Kinderen hebben op jonge leeftijd al grote levensvragen, zoals: wat is het doel van het leven, waarom besta ik of wat gebeurt er met ons als de zon doodgaat?

Om deze kinderen te helpen tot een gezonde ontwikkeling hebben we in samenwerking met hoogbegaafdheid specialist Emese Baráth een nieuw programma ontwikkeld waarbij hart, hoofd en handen aangesproken worden

Ochtend 09:00 – 12:00 (maximaal 8 kinderen)

De ochtend bestaat uit 3 verschillende onderdelen:

 • geometrie / theorie en kunstzinnige verwerking
 • project
 • filosofie

Middag 13:00 – 17:00 (maximaal 8 kinderen)

De middag bestaat uit verschillende workshops waar uw kind zich voor in kan schrijven:

 • 13:00 – 13:50 logica wiskunde
 • 14:00 – 14:50 creatieve denkopdrachten
 • 15:00 – 15:50 mandala en Keltische knopen tekenen
 • 16:00 – 16:50 verhalenhoek, waarbij hun hoog bewustzijn en rijke fantasie wordt aangesproken

onze tarieven

Wij hebben het aantal lessen in een periode gedeeld door de totale prijs. Hierdoor betaalt u elke maand hetzelfde bedrag. U kunt ervoor kiezen om het bedrag in een keer over te maken, u krijgt dan korting. 

 

Heeft uw kind bijles nodig, maar is dit eigenlijk net te duur? De gemeente biedt hulp! Met de tegemoetkoming die de gemeente geeft kunt u bij ons terecht.
Klik hier voor meer informatie. 

Meer info

Prijs is inclusief BTW. De les duurt 180min tenzij anders expliciet aangegeven. De maximale groepsgrootte is 5 kinderen van ongeveer hetzelfde niveau. Deze extra klassen gaan alleen door bij voldoende aanmeldingen.

Meer info

Prijs is inclusief BTW. De les duurt 180min tenzij anders expliciet aangegeven. De maximale groepsgrootte is 8 kinderen. We bieden een tevredenheidsgarantie. Bent u niet tevreden na de eerst sessie, dan kunt u kosteloos annuleren.

Pin It on Pinterest

Share This