Werkwijze

Intake

Voorafgaand aan de bijles vindt er een intake plaats met ouder(s), kind en een van onze 3 juffen. We bespreken waar we de focus op leggen tijdens de komende lessen.

Plan van aanpak

Na de intake schrijven wij een plan van aanpak. Hierin staat hoeveel lessen er nodig zijn, wanneer we starten en wordt er een datum afgesproken voor een evaluatiegesprek.

Lessen volgen

Lessen zijn er voor langere tijd of kortere tijd (bijvoorbeeld wekelijks/tien keer). De lessen worden in groepsverband of individueel gegeven.¬†Het prijsverschil hierin vindt u onder ‘tarieven’.

Evaluatie

Tijdens de evaluatie bespreken we hoe de afgelopen weken zijn verlopen. In dit gesprek beslissen ouder(s) en de leerkracht samen of er nog verdere lessen nodig zijn.

FACEBOOK
FACEBOOK
Instagram