Ons aanbod 

Winterschool

In januari begint op alle scholen de cito-periode. Wij merken in de klas dat dit voor veel kinderen een stressvolle periode is. Tijdens de Winterschool oefenen wij de vraagstelling van cito en de categorieën die aan bod komen.

Winterschool wordt aangeboden in een groep van maximaal 4 kinderen per leerkracht. De cursus wordt aangeboden van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Winterschool gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen.

Bijles

In de klas lukt het niet altijd om kinderen extra te ondersteunen. Daarom bieden wij hulp op maat aan voor de basisvakken (denk aan rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen).

Ook weten wij uit ervaring dat kinderen niet altijd toekomen aan al het werk in de klas. Er kan daarom ook gewerkt worden aan concentratie, taakgerichtheid en planning.

Bijles wordt individueel aangeboden én in groepjes van maximaal 5 kinderen.

Huiswerkbegeleiding

Voor sommige kinderen is het maken van een werkstuk of spreekbeurt lastig. Tijdens huiswerkbegeleiding ondersteunen wij kinderen hierin. Daarnaast kunnen we kinderen aanleren hoe je voor een toets leert. Deze aanpak passen we daarna toe op het huiswerk dat zij meekrijgen. Hiermee bereiken wij dat kinderen zonder zenuwen de toets ingaan en succeservaringen behalen.

Huiswerkbegeleiding wordt individueel aangeboden én in groepjes van maximaal 5 kinderen.

Springschool

Op alle basisscholen worden de cito’s twee keer per jaar afgenomen. De M (midden) toetsen worden afgenomen in eind januari/ begin februari en de E (eind) toetsen eind mei/begin juni. Tijdens de Springschool oefenen we de vraagstelling en de categorieën die bij de E-toetsen aan bod komen. De Springschool wordt aangeboden in een groep van maximaal 4 kinderen per leerkracht.

Summerschool

Als juffen merken wij vaak dat in 6 weken zomervakantie veel leerstof vervaagt.  Daarom bieden wij in de laatste 2 weken van de zomervakantie Summerschool aan, waarin wij de belangrijkste leerstof herhalen. Zo gaan kinderen met een zeker gevoel het nieuwe schooljaar ingaan.

Summerschool wordt aangeboden in een groep van maximaal 4 kinderen per leerkracht. De cursus wordt aangeboden van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Summerschool gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen.

Plusklas

Sommige kinderen worden in de klas niet voldoende uitgedaagd, vaak omdat hier geen tijd voor is. Wij bieden deze extra uitdaging wel, in de vorm van een plusklas. Denk hierbij aan taalonderwijs: Spaans voor beginners, Engels of Turks.

De plusklas wordt individueel aangeboden én in groepjes van maximaal 5 kinderen.

FACEBOOK
FACEBOOK
Instagram